Titulli Publikuar më Veprime
Vendimet dhe Procesverbalet te Keshillit te Gjykates se Apelit Korçe viti 2020 11.03.2021