Emri Data e fillimit të punës
Lindita Hoxha 04.04.2019
Astrit Kalaja 04.04.2019
Selim Kryeziu 04.04.2019
Fatmira Hajdari 22.05.2019
Genti Shala 22.05.2019
Fuat Vjerdha 03.06.2019
Vojsava Osmanaj 03.06.2019
Aleks Nikolli 03.06.2019
Andi Civici 25.06.2019
Valdete Hoxha 25.06.2019