Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
52909... 408 Penale Themeli Arta Duka ***** 19.12.2022
52111... 405 Penale Themeli Arta Duka ***** 19.12.2022
53107... 406 Penale Themeli Dritan Hasani ***** 19.12.2022
53101... 407 Penale Themeli Dritan Hasani ***** 19.12.2022
53101... 409 Penale Themeli Dritan Hasani ***** 19.12.2022
61012... 236 Masa Sigurimi Arta Duka ***** 19.12.2022
60005... 234 Masa Sigurimi Arta Duka ***** 19.12.2022
60001... 230 Masa Sigurimi Dritan Hasani ***** 16.12.2022
60001... 233 Masa Sigurimi Dritan Hasani ***** 16.12.2022
60001... 229 Masa Sigurimi Dritan Hasani ***** 16.12.2022