Titulli Publikuar më Veprime
Rregullorja e Gjykates se Apelit Gjirokaster
Rregullorja pe pajisjet IT