Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Serjan Serjani date 25.10.2021 ora 8 45 06.10.2021
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Pinellopi Polo date 04.11.2021 ora 8 15 06.10.2021
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Meleq Karabina date 25.10.2021 ora 8 15 06.10.2021
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Leonard Kapllani date 05.10.2021 ora 12 15 06.10.2021
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Leonard Kapllani date 05.10.2021 ora 12 15 04.10.2021
Shpallje seance gjyqesore per ceshten me pale Nikolla Nika date 03.11.2021 ora 11 30 24.09.2021
Njoftim seance gjyqesore per ceshtjen me pale K.Ministrave etj date 14.09.2021 ora 09 00 13.09.2021
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Petraq Zera date 21.09.2021 ora 14 30 08.09.2021
Anekset e monitorimit 4-mujori I 30.06.2021
Regjistri i parashikimit sipas CPV viti 2021 30.06.2021