________________________________________________

 

 

 

 

Klikoni link-un e mëposhtëm për të aksesuar 

 

 

 

"Programi i transparencës

  

për  Gjykatën e Apelit Gjirokastër"

 

 

 

 

________________________________________________