Titulli Publikuar më Veprime
Lista e gjykimeve te reja rrethi Gjirokaster date 17.02.2021 02.02.2021
Lista e gjykimeve te reja rrethi Sarande date 19.01.2021 02.02.2021
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Adelina Kadare date 09.02.2021 ora 09 30 17.12.2020
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Adrian Cela date 23.12.2020 ora 08 10 15.12.2020
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Adelina Kadare date 09.02.2021 ora 09 30 14.12.2020
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Bello Cavo date 09.12.2020 ora 11 45 14.12.2020
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Bello Cavo date 09.12.2020 ora 11 45 14.12.2020
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Rudina Ismailaj date 17.12.2020 ora 08 45 14.12.2020
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Rudina Ismailaj date 17.12.2020 ora 08 45 14.12.2020
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Zija Lulo date 28.01.2021 ora 13 00 10.12.2020