Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Arben Iljazi date 19.07.2022 ora 11 00 13.07.2022
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Thodhoraq Shyti date 07.07.2022 ora 11 45 01.07.2022
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Remida Ferraj etj date 06.07.2022 ora 08 30 01.07.2022
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Maria Agritharaqi etj date 08.07.2022 ora 12 00 01.07.2022
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Kleanthi Gjini date 07.07.2022 ora 13 30 01.07.2022
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Gentjan Cuni date 05.07.2022 ora 8 30 01.07.2022
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Aurel Ziflaj date 13.07.2022 ora 14 00 01.07.2022
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Vasiliqi Sotiri date 17.06.2022 ora 08 15 13.06.2022
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Thodhoraq Shyti date 30.06.2022 ora 8 15 13.06.2022
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Shyqyri Hysi date 17.07.2022 ora 8 30 13.06.2022