Emri Data e fillimit të punës
Adelajda GJUZI 07.07.2022
Fatri ISLAMAJ 22.09.2022
Ornela NAQELLARI 18.10.2022
Edlira PETRI 18.10.2022
Lutfije CELAMI 18.10.2022
ARBEN DOSTI 21.06.2022
TOMOR SKRELI 31.01.2007
IRENA BRAHIMI 31.01.2007
MIRANDA ANDONI 31.01.2007
DRITAN BANUSHI 31.01.2007