Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21239... 64 Civile Themeli Arben Dosti ***** 24.10.2022
21239... 66 Civile Themeli Arben Dosti ***** 24.10.2022
21239... 67 Civile Themeli Arben Dosti ***** 24.10.2022
21239... 68 Civile Themeli Arben Dosti ***** 24.10.2022
21239... 71 Civile Themeli Arben Dosti ***** 24.10.2022
21239... 70 Civile Themeli Arben Dosti ***** 24.10.2022
21239... 65 Civile Themeli Arben Dosti ***** 24.10.2022
21239... 69 Civile Themeli Arben Dosti ***** 24.10.2022
21323... 406 Civile Themeli Arben Dosti ***** 20.10.2022
21282... 405 Civile Themeli Irena Brahimi ***** 20.10.2022