MIRËSEVINI NË FAQEN ZYRTARE TË GJYKATËS SË APELIT GJIROKASTËR!

____________________________________________________________

 

Qëllimi i ndërtimit dhe funksionimit të kësaj faqeje është  përmirësimi i shërbimit administrativ dhe procedurial, rritja e transparencës së veprimtarisë së përditshme, përmes informimit të  plotë, të saktë e të përditësuar, lehtësisht të  aksesueshëm nga kushdo.


 

 

   Informuese për Publikun

  

 

Si të plotësoni "Formularin Elektronik të Aplikimit" për marrje dokumentacioni/vërtetimi nga gjykata.

 
 

 

 NJOFTIME 

 

 Deklaratë e KLGJ, si reagim ndaj sulmeve të padrejta ndaj gjyqtarëve

 

http://klgj.al/deklarate-3/

 

https://www.facebook.com/102768788451391/posts/276088977786037/?d=n

 

 

 

Deklaratë e KLGJ-së për Mediat datë 14.10.2021

 

 

Buletini Informativ Periodik I KLGJ-së për tremujorin e dytë të vitit 2021.

 

Në linkun e mëposhtëm gjendet njoftimin rreth dy takimeve të zhvilluara nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, në bashkëpunim me Gjyqtarët për Mediat dhe Nëpunësit Civilë Gjyqësorë për Marrëdhëniet me Publikun dhe Median në gjykata, në datat 21 Prill dhe 6 Maj, me studentët e vitit të tretë të Departamentit të Gazetarisë të Universitetit të Tiranës.

http://klgj.al/keshilli-i-larte-gjyqesor-ne-bashkepunim-me-gjyqtaret-per-mediat-dhe-nepunesit-civile-gjyqesore-per-marredheniet-me-publikun-dhe-median-ne-gjykata-ne-datat-21-prill-dhe-6-maj-zhvilluan-dy-takime-ne/

 

Njoftim për takimin “Për të drejtën e informimit për veprimtarinë e sistemit gjyqësor”, të zhvilluar në datën 14.10.2020, në mjediset e KLGJ.

 

Vendim i KLGj-së nr. 171, datë 22.04.2021 për Miratimin e "KODIT TË ETIKËS GJYQËSORE".

 

Buletini Informativ Periodik I KLGJ-së për tremujorin e parë të vitit 2021.

 

Në linkun e mëposhtëm gjenden vendimet e KLGJ,  për miratimin e “Planit Strategjik të Komunikimit për Sistemin Gjyqësor” dhe  për miratimin e Rregullores “Për komunikimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor me median”.

http://klgj.al/kontakt-media/

 

Në linkun e mëposhtëm gjendet Vendimi nr. 592, datë 26.11.2020, për "Miratimin e rregullores për komunikimin e KLGJ-së me Median" dhe "Rregullorja për komunikimin e KLGJ-së me Median". 

 http://klgj.al/akte-administrative-kolektive/

 

Në linkun e mëposhtëm gjendet Deklarata e KLGJ për Respektimin e Figurës së Gjyqtarit.

http://klgj.al/njoftim-per-shtyp-26-shtator-2020/ ​


 

 
          Në rubrikën "Pasqyra e shtypit "
do të gjeni :
    


Formularin e kërkesës për kopje audio nga publiku.


Formularin e kërkesës për informacion.


Informacion mbi kërkesën për kopje regjistrimi audio.


Broshurë informuese për degjimin e regjistrimit audio.


Shërbime dhe veprime-TARIFAT.

 

 

   Në rubrikën "Njoftime për Publikun" do të gjeni :

 

Njoftime me shpallje si dhe shpallje seancash gjyqesore.

 

Listat e gjykimeve të reja.

 


    Në rubrikën "Koordinatori per te drejtat e informimit", në menunë "Programi I transparencës" do të gjeni:   

 

Adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim.


Të dhëna për vendndodhjen e Gjykatës së Apelit Gjirokastër, orarin e punës,emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit.

 

 

Cdo person i interesuar për marrje informacioni / tërheqje dokumentacioni, duhet të drejtohet pranë Zyrës së Kancelares së gjykatës për plotësimin e formularit përkatës ose pasi ta shkarkojë (formulari kërkesë për informacion gjendet në rubrikën "Pasqyra e shtypit") dhe ta plotesojë atë, duhet ta dergojë me postë elektronike në adresën elektronike të koordinatorit.