Titulli Publikuar më Veprime
test 06.10.2022
asas
Shpallje per date gjyqi ne Gjykaten e Apelit Durres per te pandehurin Mario Toci 21.02.2022
Shpallje 19.01.2021 per zhvillimin e seances gjyqesore per te pandehurin Kujtim Lalici 19.01.2022
Shpallje per date gjyqi per te pandehurin K.Kalia,viktimat E.Metalia,A.Asllani, K.Spahiu 06.12.2021
Njoftim per date gjyqi prane Gjykates se Apelit Durres per te pandehurin Klodian Kalia dhe viktimat Endrit Metalia,Arsitotel Asllani, Klojdi Spahiu