Titulli Publikuar më Veprime
PROGRAMI I TRANSPARENCËS
Regjistri i Kerkesave dhe i Pergjigjeve viti 2020. 27.01.2022
Regjistri i Kerkesave dhe i Pergjigjeve viti 2021 27.01.2022
Regjister i Kerkesave dhe i Pergjigjeve (3 Mujori i I 2022) 12.04.2022
Regjister i Kerkesave per Informacion 3MII 2022 28.09.2022
Regjister i Kerkesave per Informacion 3MIII 2022 01.11.2022