Titulli Publikuar më Veprime
Shpalljet e listes se detyrimeve per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per periudhen janar-15.7.22 27.07.2022
Lista e Eksperteve 22.04.2022 27.04.2022
Plani Strategjik i Komunikimit të Sistemit Gjyqësor 13.12.2021
Deklaratë për shtyp (datë 16.11.2021) 16.11.2021
Deklaratë për shtyp (datë 16.11.2021).docx
Formular i Vetedeklarimite Gjendjes Gjyqesore 09.11.2021
Deklarate per te dhenat e kontaktit te kandidatit 09.11.2021
Deklarate per te dhenat e kontaktit te kandidatit
CV jeteshkrimi.doc 09.11.2021
Deklaratë e KLGJ per Zhvillimin e Mbledhjeve Plenare me Dyer te Mbyllura.pdf 14.10.2021
Formular i Vetedeklarimi te Gjendjes Gjyqesore 14.09.2021
Deklarate per te dhenat e kontaktit te kandidatit aplikues per vend pune prane Gjyk.Ap.Durres 14.09.2021