Titulli Publikuar më Veprime
Vendimi nr.31,dt.7.11.2022 i Keshillit te Gjykates dhe procesverbali permbledhes 16.11.2022
Vendimi nr.27,dt.03.8.2022 i Keshillit te Gjykates se Apelit Durres dhe procesverbali permbledhes 03.08.2022
Vendim nr.26, dt.1.8.2022 i Keshillit te Gjykates se Apelit Durres.pdf 01.08.2022
Vendim nr.26, dt.1.8.2022 i Keshillit te Gjykates se Apelit Durres per vleresimin profesional te kandidatit ne proceduren e rekurimit ne sherbimin civil gjyqesor per kategorine drejtuese Kryetar i Deges se Buxhetit prane Gjykates se Apelit Durres.
Vendimet nr.23,24,25 dt.18.7.2022 te Keshillit te Gjykates dhe procesverbali permbledhes i mbledhjes 01.08.2022
Vendim nr.22,dt.22.6.22 i Keshillit te Gjykates dhe procesverbali permbledhes i mbledhjes 05.07.2022
Vendimet nr.20,21, dt.21.6.2022 te Keshillit te gJykates dhe procesverbali permbledhes i mbledhjes 21.06.2022
Vendimi nr.19,dt.20.6.2022 i Keshillit te Gjykates dhe procesverbali permbledhes i mbledhjes. 21.06.2022
Vendimi nr.18,dt.7.6.2022 i Keshillit te Gjykates dhe procesverbali permbledhes i mbledhjes. 09.06.2022
Vendimet nr.16,17 dt.2.6.2022 te Keshillit te Gjykates dhe procesverbali permbledhes i mbledhjes 09.06.2022
Vendimi nr.15-1,dt.19.05.2022 i Keshillit te Gjykates dhe procesverbali permbledhes i mbledhjes. 09.06.2022