Struktura e Gjykates se Apelit Durres:

Nr

FUNKSIONI

Numri Organik

1

Kryetar

1

2

Gjyqtare

12

3

Kancelar

1

4

Kryesekretar

1

5

Sekretar gjyqësor

10

6

Nënpunës gjyqësor .

1

7

Kryetar i Dëges së Buxhetit

1

8

Specialist IT dhe i mardhenieve me publikun e median.

1

9

Arkivist

1

10

Sanitar

1

11

Shofer dhe mirëmbajtës

1

12

Punonjës sigurie

1

     
 

  TOTALI

32