Number Act number Reg description Judge Name Parties Registered date Decision number Decision date Actions
53701... 513 Penale Themeli Mirela Mishgjoni Prokuroria Pranë Gj... 23/10/2020
71013... 1471 Kërkesa Penale Vjola Canaj Bernardo 23/10/2020
71001... 1456 Kërkesa Penale Herila Cela Artur 22/10/2020
71000... 1454 Kërkesa Penale Herila Cela Elton 21/10/2020
52902... 1446 Kërkesa Penale Atalanta Zeqiraj Enerjeta 20/10/2020
71020... 1441 Kërkesa Penale Arqile Basho Prokuroria Pranë Gj... 16/10/2020
71015... 1442 Kërkesa Penale Herila Cela Prokuroria Pranë Gj... 16/10/2020
71108... 504 Penale Themeli Herila Cela Prokuroria Pranë Gj... 16/10/2020
71108... 505 Penale Themeli Albert Spiro Prokuroria Pranë Gj... 16/10/2020
53405... 502 Penale Themeli Arqile Basho Prokuroria Pranë Gj... 15/10/2020