Number Act number Reg description Judge Name Parties Registered date Decision number Decision date Actions
90109... 1035 Kërkesa Civile Herila Cela Suela Benardo 24/10/2020
90109... 1036 Kërkesa Civile Herila Cela Merita Golik 24/10/2020
21250... 2297 Civile Themeli Arqile Basho Gjovalin Drssh Vlor... 23/10/2020
21234... 2298 Civile Themeli Hektor Sinanaj Shoqeria "Duka" Sh.P... 23/10/2020
21250... 2299 Civile Themeli Mirela Mishgjoni Metush Drssh Vlore ... 23/10/2020
90100... 1032 Kërkesa Civile Arbana Selmanaj Fatmiroshe Feruze ... 23/10/2020
90100... 1033 Kërkesa Civile Vjola Canaj Robert Feruze Shoq... 23/10/2020
90103... 1034 Urdhëra Ekzekutimi Hektor Sinanaj Shoqeria "Hema Compo... 23/10/2020
21282... 2300 Civile Themeli Ervin Trashi Tomorr Fshu Sha Vlo... 23/10/2020
21282... 2301 Civile Themeli Arbana Selmanaj Kristo Fshu Sha Vlo... 23/10/2020