Titulli Publikuar më Veprime
Analiza e Punës së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë 2016
Analiza e Punës së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë 2016
Njoftim për vend të lirë pune
Njoftim për vend të lirë pune