Titulli Publikuar më Veprime
Lidhja 2 - Regjistri i Kerkesave / Pergjigjeve_Dhjetor 2018
Lidhja 2 - Regjistri i Kerkesave / Pergjigjeve_Dhjetor 2018
lidhja_3_kerkese_per_info
lidhja_3_kerkese_per_info
lidhja_3_pergjigje_per_info
lidhja_3_pergjigje_per_info
Programi i transparences, Lidhja Nr. 1
Programi i transparences, Lidhja Nr. 1
Regjistri i Kerkesave dhe Pergjigjeve
Regjistri i Kerkesave dhe Pergjigjeve
Urdher per miratimin e programit te transparences
Urdher per miratimin e programit te transparences