Adresa :      Lgj. “Hajro Çakërri”   Rr. Sulejman Delvina , mbas Kinoteatrit Vlorë,
                   tel: 033 447 047, fax : 033 422 981, www.gjykata.gov.al