Të nderuar lexues!

Na lejoni t'ju urojmë mirëseardhjen në faqen e internetit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, një nder gjykatat  më të mëdha në vend, ndërmjet gjykatave të shkallës së parë. 

Në këtë faqe Ju do të gjeni të gjithë informacionin e nevojshëm mbi gjykatën, strukturën, shërbimet si dhe çdo informacion tjetër të dobishëm për zhvillimin e gjykimeve. 

Orari i shërbimit :  

E HËNË – E PREMTE   ORA  08.00 - 16.00

Veprimet në kryesekretari:

E HËNË – E PREMTE   ORA  10:00 – 14:00

TEL  033 437 047   Fax 033 422 981 

 
_______________________________________________________________________

NJOFTIM PËR REGJISTRIM NË LISTËN E EKSPERTËVE DHE PSIKOLOGËVE TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR VLORE

 

 


Në referim të parashikimeve të parashikimeve të ligjit Nr. 9877 date 18.02.2008 Për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikun e Shqipërisë ka përcaktuar kriteret dhe listën e dokumentacioneve që duhen paraqitur nga personat që dëshirojnë të regjistrohen si ekspertë apo psikologë pranë gjykatës. Dokumentacioni i kërkuar duhet të paraqitet pranë Kancelarisë së Gjykatës. Për tu njohur me kriteret dhe dokumentacionin e kërkuar vizitoni portalin tonë në rubrikën portal në rubrikën Pasqyra e Shtypit. Linku është si më poshtë : http://gjykata.gov.al/portal_DCVL/press_releases.aspx

Të gjithë të interesuarit janë të mirëpritur!  ""


_______________________________________________________________________

Njoftim !
Lista e Eksperteve ndodhet ne menu-në Pasqyra e Shtypit : 
http://gjykata.gov.al/portal_DCVL/press_releases.aspx

_______________________________________________________________________
Njoftim !


Në rubrikën Rregullore e Gjykatës do te gjeni formularin tip qe plotesohet nga Avokatet, Formularin e Aplikimit per marrjen e dokumentave nga Arkiva e Gjykates, Publikime te tjera te Gjykates si perkthyes etj.
_______________________________________________________________________
Njoftim !

Në rubrikën Lajme , do të gjeni Urdhërat e Brendshëm apo Njoftime të Gjykatës.

_______________________________________________________________________
Njoftim !

Shpalljet e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë mund ti shikoni në menu-në PASQYRA E SHTYPIT.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data 10 Maj, është ''Dita Kombëtare e Drejtësisë'', date kjo simbolike për sistemin e drejtësisë, e cila çdo vit na çon pas në histori, për të kujtuar Kanunin e Zhurisë, gurin e themelit të funksionimit të Sistemit të Drejtësisë së Shtetit Shqiptar.

Gjykata e Shkallës së Parë Vlore ka marrë masat për të organizuar në këtë ditë, ''Dita e dyerve të hapura'', në të cilën vizitorë, qytetarë, student, të interesuar, nga ora : 09 - 12  të shohin nga afër ambientet ku gjykata  ushtron veprimtarinë e saj në dhënien e drejtësisë.

Eshtë me shumë rëndësi kujtimi i dates 10 Maj, për të na shërbyer çdo vit, si datë reflektimi dhe shprehje mirënjohje për arritjet e intelektualëve tanë në brezat paraardhës dhe për të vlerësuar arritjet e deritanishme.


Ju mirëpresim !