Emri Data e fillimit të punës
Albert Spiro 21-07-2010
Hektor Sinanaj 21-07-2010
Vjola Canaj 21-07-2010
Herila Cela 21-07-2010
Mirela Mishgjoni 21-07-2010
Arqile Basho 01-07-2012
Skender Haluci 01-07-2012
Arbana Selmanaj 01-07-2012
Laurent Fuçia 01-07-2012
Ervin Trashi 01-07-2012