Emri Mbiemri Numri i telefonit Email Adresa
Dr.Admir Sinamati Ekspert mjekoligjor I Sektorit Kerkimor Shkencor prane IML
Dr.Arben Lloja Ekspert mjekoligjor i Sektorit Kerkimor Shkencor prane IML
Dr.Elmaz Shaqiri Ekspert mjekoligjor I Sektorit Kerkimor Shkencor prane IML
Dr.Fatos Sinani Ekspert mjekoligjor I Sektorit Kerkimor Shkencor prane IML
Dr.Zija Ismaili Ekspert mjekoligjor i Sektorit Kerkimor Shkencore prane IML
Ing. Krenar Asllani 0694893758 biepsrra@gmail.com Ekspert Autoteknik dhe Vleresues i demeve materiale dhe shendetsore
Ing. Luli Balla 0692206998 biepsrra@gmail.com Ekspert Autoteknik dhe Vleresues i demeve materiale dhe shendetsore
Ing. Nimet Gjeta 0699848364 biepsrra@gmail.com Ekspert Autoteknik dhe Vleresues i demeve materiale dhe shendetsore
Msc.Ing. Agron Beja 0682084354 biepsrra@gmail.com Ekspert Autoteknik dhe Vleresues i demeve materiale dhe shendetsore
Msc.Ing. Dashamir Limanaj 0698805506 biepsrra@gmail.com Ekspert Autoteknik dhe Vleresues i demeve materiale dhe shendetsore