Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
58345... 541 Penale Themeli Skender Haluci Shkelqim Prokuroria... 16-08-2018
58345... 540 Penale Themeli Laurent Fuçia Prokuroria E Rrethit... 08-08-2018 61-2018-4409 10-08-2018
71017... 1410 Kërkesa Penale Arbana Selmanaj Fabiola 30-07-2018
58345... 521 Penale Themeli Arbana Selmanaj Prokuroria Prane Gjy... 25-07-2018 61-2018-4249 29-07-2018
71001... 1356 Kërkesa Penale Albert Spiro Ylli 24-07-2018
58345... 517 Penale Themeli Skender Haluci Prokuroria E Rrethit... 23-07-2018 61-2018-4156 25-07-2018
58345... 516 Penale Themeli Esmerilda Habili Prokuroria E Rrethit... 22-07-2018 61-2018-4188 25-07-2018
58345... 515 Penale Themeli Herila Cela Prokuroria E Rrethit... 20-07-2018 61-2018-4319 30-07-2018
71022... 1345 Kërkesa Penale Laurent Fuçia Besnik Prokuroria E... 20-07-2018 61-2018-4137 23-07-2018
53101... 514 Penale Themeli Herila Cela Prokuroria E Rrethit... 20-07-2018 61-2018-4290 27-07-2018