Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
71000... 1836 Kërkesa Penale Laurent Fuçia Bledar 19-10-2018 61-2018-5362 22-10-2018
71013... 1837 Kërkesa Penale Atalanta Zeqiraj Zamir 19-10-2018
58212... 626 Penale Themeli Skender Haluci Prokuroria Prane Gjy... 19-10-2018
71017... 1831 Kërkesa Penale Laurent Fuçia Elidon 18-10-2018
70100... 1790 Kërkesa Penale Albert Spiro Aferdita 15-10-2018
71022... 1783 Kërkesa Penale Arbana Selmanaj Arsen 12-10-2018 61-2018-5287 17-10-2018
71000... 1782 Kërkesa Penale Albert Spiro Maks (Maksim) 12-10-2018 61-2018-5187 15-10-2018
71005... 1784 Kërkesa Penale Arbana Selmanaj Enea 12-10-2018
58102... 614 Penale Themeli Herila Cela Prokuroria Prane Gjy... 11-10-2018 61-2018-5164 17-10-2018
58345... 615 Penale Themeli Herila Cela Prokuroria Prane Gjy... 11-10-2018 61-2018-5250 17-10-2018