Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
53104... 226 Penale Themeli Laurent Fuçia Prokuroria E Rrethit... 24-02-2020
71012... 549 Kërkesa Penale Albert Spiro 24-02-2020
71108... 225 Penale Themeli Ervin Trashi Prokuroria E Rrethit... 24-02-2020
52303... 224 Penale Themeli Arbana Selmanaj Prokuroria E Rrethit... 24-02-2020
53104... 227 Penale Themeli Ervin Trashi Prokuroria E Rrethit... 24-02-2020
71000... 547 Kërkesa Penale Laurent Fuçia Tefta 21-02-2020
53601... 221 Penale Themeli Vjola Canaj Prokuroria E Rrethit... 20-02-2020
71108... 217 Penale Themeli Albert Spiro Prokuroria E Rrethit... 18-02-2020
58404... 218 Penale Themeli Ervin Trashi Prokuroria E Rrethit... 18-02-2020
71007... 516 Kërkesa Penale Arbana Selmanaj Prokuroria E Rrethit... 18-02-2020