Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21250... 2802 Civile Themeli Herila Cela Bashkim Drssh Vlore... 11-11-2019
21274... 2805 Civile Themeli Hektor Sinanaj Qesari 2-J Shpk 11-11-2019
21250... 2809 Civile Themeli Arqile Basho Enerjeta Drssh Vlor... 11-11-2019
21259... 2812 Civile Themeli Esmerilda Habili Bejxhe Arben Kadri... 11-11-2019
90103... 2141 Urdhëra Ekzekutimi Arqile Basho Shoqeria Teha Konstr... 11-11-2019
90103... 2144 Urdhëra Ekzekutimi Hektor Sinanaj Shoqeria Teha Konstr... 11-11-2019
21264... 2806 Civile Themeli Arqile Basho Gentian Shoqeria A&... 11-11-2019
21246... 2810 Civile Themeli Mirela Mishgjoni Bejxhe Arben Kadri... 11-11-2019
21234... 2811 Civile Themeli Hektor Sinanaj Elton Shoqeria E Si... 11-11-2019
21250... 2813 Civile Themeli Herila Cela Sefer Drssh Vlore 11-11-2019