Të nderuar lexues!

Kutia e ankesave

 

Statistikat për vitin 2018

 

Formular për kopje të regjistrimit audio në CD


Manual dhe Software për dëgjimin e seancave audio

 
 Njoftim për :

 

 

Na lejoni t'ju urojmë mirëseardhjen në faqen e internetit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, një nder gjykatat  më të mëdha në vend, ndërmjet gjykatave të shkallës së parë. 

Në këtë faqe Ju do të gjeni të gjithë informacionin e nevojshëm mbi gjykatën, strukturën, shërbimet si dhe çdo informacion tjetër të dobishëm për zhvillimin e gjykimeve. 

Orari i shërbimit :  

E HËNË – E PREMTE   ORA  08.00 - 16.00

Veprimet në kryesekretari:

E HËNË – E PREMTE   ORA  10:00 – 14:00

TEL  033 437 047 , 033 423 927  Fax 033 422 981 

 
_______________________________________________________________________________