Të nderuar lexues!

Na lejoni t'ju urojmë mirëseardhjen në faqen e internetit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, një nder gjykatat  më të mëdha në vend, ndërmjet gjykatave të shkallës së parë. 

Në këtë faqe Ju do të gjeni të gjithë informacionin e nevojshëm mbi gjykatën, strukturën, shërbimet si dhe çdo informacion tjetër të dobishëm për zhvillimin e gjykimeve. 

Orari i shërbimit :  

E HËNË – E PREMTE   ORA  08.00 - 16.00

Veprimet në kryesekretari:

E HËNË – E PREMTE   ORA  10:00 – 14:00

TEL  033 437 047   Fax 033 422 981 

 

_______________________________________________________________________

Njoftim !

 

.
 .
 .
 .
 .


Në rubrikën Rregullore e Gjykatës do te gjeni Statistikat e Plota per vitin 2017 sipas llojit te çështjes.

_______________________________________________________________________

Njoftim !


Në rubrikën Rregullore e Gjykatës do te gjeni formularin tip qe plotesohet nga Avokatet, Formularin e Aplikimit per marrjen e dokumentave nga Arkiva e Gjykates, Publikime te tjera te Gjykates si perkthyes etj.
_______________________________________________________________________
Njoftim !

Në rubrikën Pasqyra e Shtypit , do të gjeni Urdhërat e Brendshëm apo Njoftime të Gjykatës.

_______________________________________________________________________