Number Act number Reg description Judge Name Parties Registered date Decision number Decision date Actions
21236... 224 Civile Themeli Enkeleda Dalipi Sherif Dega Rajonal... 15/10/2020
21236... 225 Civile Themeli Sami Ujkashi Shpresa Dega Rajona... 15/10/2020
21236... 226 Civile Themeli Sami Ujkashi Gezim Dega Rajonale... 15/10/2020
21236... 227 Civile Themeli Enkeleda Dalipi Fetie Dega Rajonale... 15/10/2020
21236... 228 Civile Themeli Sami Ujkashi Sabrie Dega Rajonal... 15/10/2020
90103... 100 Urdhëra Ekzekutimi Sami Ujkashi Iutecreditalbania Sh... 15/10/2020
90103... 101 Kërkesa Civile Enkeleda Dalipi Shoqeria Tregtare "A... 15/10/2020
21236... 229 Civile Themeli Enkeleda Dalipi Avni Dega Rajonale ... 15/10/2020
21236... 216 Civile Themeli Enkeleda Dalipi Besnik Dega Rajonal... 05/10/2020
21236... 217 Civile Themeli Enkeleda Dalipi Hysen Dega Rajonale... 05/10/2020