Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
61005... 48 Masa Sigurimi Erjon Çela Prokuroria E Rrethit... 05-11-2017
71010... 70 Kërkesa Penale Erjon Çela 30-10-2017
61004... 69 Kërkesa Penale Sami Ujkashi Prokuroria Prane Gjy... 26-10-2017 54-2017-603 26-10-2017
61007... 47 Masa Sigurimi Sami Ujkashi Prokuroria Prane Gjy... 26-10-2017 54-2017-604 26-10-2017
71016... 67 Kërkesa Penale Sami Ujkashi Prokuroria E Rrethit... 25-10-2017
71017... 66 Kërkesa Penale Dritan Seci Prokuroria E Rrethit... 25-10-2017
80001... 68 Kërkesa Penale Erjon Çela 25-10-2017
53204... 111 Penale Themeli Dritan Seci Bajram Prokuroria E... 24-10-2017
53104... 112 Penale Themeli Sami Ujkashi Haxhi Prokuroria E ... 24-10-2017
71016... 65 Kërkesa Penale Sami Ujkashi Prokuroria E Rrethit... 24-10-2017