Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
61005... 42 Masa Sigurimi Sami Ujkashi Prokuroria Prane Gjy... 22-10-2020
60004... 183 Kërkesa Penale Sami Ujkashi Prokuroria Prane Gjy... 22-10-2020
61001... 4 Kërkesa Penale Enkeleda Dalipi Prokuroria Prane Gjy... 20-10-2020
61004... 182 Kërkesa Penale Enkeleda Dalipi Prokuroria Prane Gjy... 20-10-2020
61007... 40 Masa Sigurimi Enkeleda Dalipi Prokuroria Prane Gjy... 18-10-2020
61007... 41 Kërkesa Penale Enkeleda Dalipi Prokuroria Prane Gjy... 18-10-2020
61004... 181 Kërkesa Penale Enkeleda Dalipi Prokuroria Prane Gjy... 18-10-2020
71016... 172 Kërkesa Penale Sami Ujkashi Prokuroria Prane Gjy... 15-10-2020
71017... 173 Kërkesa Penale Sami Ujkashi Prokuroria Prane Gjy... 15-10-2020
71017... 174 Kërkesa Penale Enkeleda Dalipi Prokuroria Prane Gjy... 15-10-2020