Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21236... 265 Civile Themeli Sami Ujkashi Rushë Dega Rajonale... 04-11-2019
21236... 263 Civile Themeli Enkeleda Dalipi Fasli Dega Rajonale... 04-11-2019
90103... 364 Urdhëra Ekzekutimi Sami Ujkashi Final Sh.A Tirane 04-11-2019
21236... 264 Civile Themeli Erjon Çela Agime Dega Rajonale... 04-11-2019
21012... 266 Civile Themeli Sami Ujkashi Besnik Jutbina 04-11-2019
21012... 267 Civile Themeli Enkeleda Dalipi Rexh Servete 04-11-2019
21236... 268 Civile Themeli Sami Ujkashi Shkurte Dega Rajona... 04-11-2019
21246... 256 Civile Themeli Sami Ujkashi Edmond Agjensia E Z... 29-10-2019
21001... 258 Civile Themeli Enkeleda Dalipi Ermal Mevlyde 29-10-2019
21250... 262 Civile Themeli Enkeleda Dalipi Elizabeta Hajrie 29-10-2019