Titulli Publikuar më Veprime
STRUKTURA DHE ORGANIKA E PERDITESUAR 09-10-2017
STRUKTURA DHE ORGANIKA E PERDITESUAR
LISTA ORGANIKËS SË STAFIT NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR SHKODËR 09-10-2017
LISTA ORGANIKËS SË STAFIT NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR SHKODËR
Detajimi i planit te sipas artikujve dhe elementeve perberes per fondet buxhetore per vitin 2017 09-10-2017
Detajimi i planit te sipas artikujve dhe elementeve perberes per fondet buxhetore per vitin 2017
Regjistri i realizimit të prokurimit publik për 8 mujorin e vitit 2017 09-10-2017
Regjistri i realizimit të prokurimit publik për 8 mujorin e vitit 2017
UDHËZIM PËR PËRPUNIMIN DHE PUBLIKIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE NË SISTEMIN GJYQËSOR 09-10-2017
UDHËZIM PËR PËRPUNIMIN DHE PUBLIKIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE NË SISTEMIN GJYQËSOR
Drejtesi pa Vonesa 09-10-2017
Drejtesi pa Vonesa
Ligji per Arkivat 09-10-2017
Ligji per Arkivat
NORMA TEKNIKO-PROFESIONALE DHE METODOLOGJIKE TË SHËRBIMIT ARKIVOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË 09-10-2017
NORMA TEKNIKO-PROFESIONALE DHE METODOLOGJIKE TË SHËRBIMIT ARKIVOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË
Formular Aplikimi per Marrje dokumentash nga Arkiva e Gjykates Shkoder
FORMULARI PËR TË DHËNAT E KONTAKTIT