Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
59101... 1822 Penale Themeli Arbër Çela Leandro Klaudio Be... 31-07-2018
58345... 1821 Penale Themeli Irida Kacerja Petrit Prokuroria P... 30-07-2018
71001... 144 Kërkesa Penale Luveda Dardha Erjon 30-07-2018
53813... 1801 Penale Themeli Sokol Shehu Prokuroria Prane Gjy... 27-07-2018
53502... 1802 Penale Themeli Tonin Sterkaj Prokuroria Prane Gjy... 27-07-2018
52801... 1803 Penale Themeli Arben Zefi . Prokuroria E Rret... 27-07-2018
53104... 1804 Penale Themeli Arbër Çela Prokuroria E Rrethit... 27-07-2018
53104... 1808 Penale Themeli Sokol Shehu Prokuroria E Rrethit... 27-07-2018
53002... 1816 Penale Themeli Arbër Çela Prokuroria E Rrethit... 27-07-2018
53007... 1818 Penale Themeli Sokol Shehu Prokuroria E Rrethit... 27-07-2018