Title Published on Actions
Programi i Transparences
Programi i Transparences
Detajimi i fondeve buxhetore 2018 30/05/2019
Detajimi i fondeve buxhetore 2018
Detajimi i fondeve buxhetore 2019 30/05/2019
Detajimi i fondeve buxhetore 2019
Deklarata e Misionit 30/05/2019
Deklarata e Misionit
Projek buxheti afat meësm 2019-2021 30/05/2019
Projek buxheti afat meësm 2019-2021
Projekt buxheti afat mesëm 2018-2020 30/05/2019
Projekt buxheti afat mesëm 2018-2020
Pyetsor vetvlerësimi 2017 30/05/2019
Pyetsor vetvlerësimi 2017
Pyetsor vetëvlerësimi 2018 30/05/2019
Pyetsor vetëvlerësimi 2018
Raporti viti 2017 30/05/2019
Raporti viti 2017
Tabelat e monitorimeve të fondeve buxhetore Jana-Dhjetor 2017 30/05/2019
Tabelat e monitorimeve të fondeve buxhetore Jana-Dhjetor 2017