Title Published on Actions
Urdher nr.31 , date 31.07.2019 01/08/2019
Per caktimin e kohes se kryerjes se pushimeve vjetore nga magjistratet dhe punonjesit e tjere te gjykates, per vitin 2019, si dhe marrjen e masave per menaxhimin e veprimatrise gjyqesore dhe administrative gjate kesaj periudhe.
Njoftim me shpallje per shtetasen Valbona Zigur Rexhepaj 30/07/2019
Njoftim me shpallje per shtetasen Valbona Zigur Rexhepaj
Njoftim me shpallje per shtetasen Garufala Mihal Çupri 30/07/2019
Njoftim me shpallje per shtetasen Garufala Mihal Çupri
Njoftim me shpallje per shtetasen Elsa Cupri 30/07/2019
Njoftim me shpallje per shtetasen Elsa Cupri
Njoftim me shpallje per shtetasen Afrodhiti Jorgji Kafaja 30/07/2019
Njoftim me shpallje per shtetasen Afrodhiti Jorgji Kafaja
Njoftim me shpallje per shtetasin Adriatik Luftim Bejko 30/07/2019
Njoftim me shpallje per shtetasin Adriatik Luftim Bejko
Procesverbal i permbledhur i mbledhjes se Keshillit te Gjykates , date 19.07.2019 29/07/2019
Procesverbal i permbledhur i mbledhjes se Keshillit te Gjykates , date 19.07.2019
Lista e gjyqeve nga data 22.07.2019-26.07.2019 22/07/2019
Lista e gjyqeve nga data 22.07.2019-26.07.2019
Njoftim me shpallje per palen e paditur Violeta Kiço Papa 17/07/2019
Njoftim me shpallje per palen e paditur Violeta Kiço Papa
Njoftim me shpallje per palet e paditura Tatjana Mitro etj. 17/07/2019
Njoftim me shpallje per palet e paditura Tatjana Mitro,Elefteria Mitro dhe Thodhori Mitro