Number Act number Reg description Judge Name Parties Registered date Decision number Decision date Actions
70100... 310 Kërkesa Penale Sokol Pina Prokuroria E Rrethit... 20/10/2020
70100... 311 Kërkesa Penale Shkëlzen Liçaj Prokuroria E Rrethit... 20/10/2020
70100... 312 Kërkesa Penale Suela Xhani Prokuroria E Rrethit... 20/10/2020
70100... 313 Kërkesa Penale Sokol Pina Prokuroria E Rrethit... 20/10/2020
70100... 314 Kërkesa Penale Shkëlzen Liçaj Prokuroria E Rrethit... 20/10/2020
70100... 315 Kërkesa Penale Suela Xhani Prokuroria E Rrethit... 20/10/2020
70100... 316 Kërkesa Penale Sokol Pina Prokuroria E Rrethit... 20/10/2020
70100... 317 Kërkesa Penale Suela Xhani Prokuroria E Rrethit... 20/10/2020
70101... 318 Kërkesa Penale Shkëlzen Liçaj Musa 20/10/2020
53101... 308 Penale Themeli Suela Xhani Prokuroria E Rrethit... 20/10/2020