Number Act number Reg description Judge Name Parties Registered date Decision number Decision date Actions
21250... 1102 Kërkesa Civile Suela Xhani Floreshë Sigurimet ... 20/10/2020
11233... 73 Urdhëra Ekzekutimi Sokol Pina Iute Credit Albania ... 20/10/2020
11233... 77 Urdhëra Ekzekutimi Suela Xhani Iute Credit Albania ... 20/10/2020
21250... 1110 Kërkesa Civile Shkëlzen Liçaj Spiro Sigurimet Sho... 20/10/2020
21300... 64 Kërkesa Civile Suela Xhani Pandeli Ana 20/10/2020
21006... 1100 Kërkesa Civile Suela Xhani Florin Prokuroria E... 20/10/2020
21250... 1103 Kërkesa Civile Shkëlzen Liçaj Arzo Sigurimet Shoq... 20/10/2020
21250... 1105 Kërkesa Civile Suela Xhani Tatiana Sigurimet S... 20/10/2020
11233... 76 Urdhëra Ekzekutimi Shkëlzen Liçaj Iute Credit Albania ... 20/10/2020
90103... 65 Kërkesa Civile Suela Xhani Kryesekretaria E Gj... 20/10/2020