Titulli Publikuar më Veprime
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË BRENDSHME “PËR ADMINISTRATËN GJYQËSORE
Procedura e hedhjes se Shortit Elektronik
Programi i Transparencës
Rregullore për menaxhimin aktiv të çështjeve gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Sarandë
RREGULLORE PËR MBROJTJEN E SHËNDETIT TË PUNËMARRËSVE NGA PËRDORIMI I PRODUKTEVE TË DUHANIT 22-10-2018
RREGULLORE PËR MBROJTJEN E SHËNDETIT TË PUNËMARRËSVE NGA PËRDORIMI I PRODUKTEVE TË DUHANIT NE GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR SARANDË