Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje per njoftimin e pales se paditur Shoqeria Elia Ulliri Sh.p.k, Z.Aleko Lango 17-01-2020
Shpallje per njoftimin e pales se paditur Shoqeria Elia Ulliri Sh.p.k, Z.Aleko Lango
Shpallje per njoftimin e pales se paditur Kastriot Cekini 17-01-2020
Shpallje per njoftimin e pales se paditur Kastriot Cekini
Shpallje per njoftimin e pales paditese Adelina Cekini 17-01-2020
Shpallje per njoftimin e pales paditese Adelina Cekini
Shpallje publike per njoftimin e te paditures Adelina Cekini 17-01-2020
Shpallje publike per njoftimin e te paditures Adelina Cekini
Për njoftimin e të pandehurit në gjendje të lirë Afrim Selim Selimaj 10-01-2020
Për njoftimin e të pandehurit në gjendje të lirë Afrim Selim Selimaj
Njoftim me shpallje për palën e paditur Altin ZIso Jani 08-01-2020
Njoftim me shpallje për palën e paditur Altin ZIso Jani
Njoftim me shpallje për palën e paditur Skënder Lala 08-01-2020
Njoftim me shpallje për palën e paditur Skënder Lala
Për njoftimin e të pandehurit në gjendje të lirë Artan Safet Lena 08-01-2020
Për njoftimin e të pandehurit në gjendje të lirë Artan Safet Lena
Njoftim me shpallje publike për palët e paditura Odhisea Zoi Gravani dhe Nica Gravani 08-01-2020
Njoftim me shpallje publike për palët e paditura Odhisea Zoi Gravani dhe Nica Gravani
Njoftim me shpallje për shtetasin Eduart Hamdi Fejzo 30-12-2019
Njoftim me shpallje për shtetasin Eduart Hamdi Fejzo