Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim me shpallje per shtetasen Rigerta Qeraj 13-12-2018
Njoftim me shpallje per shtetasen Rigerta Qeraj
Njoftim me shpallje per palet Krisanthi Kajo , Pellumb Sadikaj , Adelina Sadikaj dhe Aleksander Kajo 13-12-2018
Njoftim me shpallje per palet Krisanthi Kajo , Pellumb Sadikaj , Adelina Sadikaj dhe Aleksander Kajo
Njoftim me shpallje per palet Dhimiter Zoto dhe Xhaire Zoto 13-12-2018
Njoftim me shpallje per palet Dhimiter Zoto dhe Xhaire Zoto
Njoftim me shpallje per shtetasin Kadri Xhafa 13-12-2018
Njoftim me shpallje per shtetasin Kadri Xhafa
Njoftim me shpallje per palen paditese Evanthia Korro dhe palen e Paditur Vasil Korro 31-10-2018
Bashkengjitur po ju dergojme nje kopje te shpalljes per njoftimin e pales paditese Evanthia Korro dhe pales se paditur Vasil Korro me banim ne Fshatin Vagalat,Bashkia Finiq , per seancen qe do te zhvillohet me date 20.11.2018 ora 05:50.
Njoftim me shpallje per palen paditese Timoleon Babi 31-10-2018
Bashkengjitur po ju dergojme nje kopje te shpalljes per njoftimin e pales paditese Timoleon Babi me banim ne Sarande, per seancen qe do te zhvillohet me date 19.11.2018 , ora 08:50.
Njoftim me shpallje per palen Paditese: Jani Sako dhe palen e Paditur: Elisava Sako 31-10-2018
Bashkengjitur po ju dergojme nje kopje te shpalljes per njoftimin e pales paditese Jani Sako dhe pales se paditur Elisava Sako me banim ne fshatin Cuke, Bashkia Sarande per seancen qe do te zhvillohet me date 13.11.2018 , ora 08:50.
Shpallje per pushim procedimi me viktime shtetasi , i ndjeri Jani Thanas Dhikolesis. 31-10-2018
Ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Sarande, eshte duke u gjykuar ceshtja penale me nr.76 e vitit 1997 per pushim procedimi me viktime shtetasi , i ndjeri Jani Thanas Dhikolesis me banim ne Attiki,Greqi.
Për njoftimin e personit nën hetim Shahin Servet Ismaili 18-10-2018
Për njoftimin e personit nën hetim Shahin Servet Ismaili
Për njoftimin e personit nën hetim Gramoz (Andrea) Feti Hizmo 18-10-2018
Për njoftimin e personit nën hetim Gramoz (Andrea) Feti Hizmo