Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim për vend të lirë pune në pozicionin Sekretare Gjyqësore 11-10-2019
Njoftim për vend të lirë pune në pozicionin Sekretare Gjyqësore
Procesverbal i mbledhjes se Keshillit te Gjykates , date 04.10.2019 11-10-2019
Procesverbal i mbledhjes se Keshillit te Gjykates , date 04.10.2019
Procesverbal i mbledhjes se Keshillit te Gjykates 30-09-2019
Procesverbal i mbledhjes se Keshillit te Gjykates
Njoftim me shpallje per shtetasit Valentina Celo etj. 26-09-2019
Njoftim me shpallje per shtetasit Valentina Celo,Engjell Celo,Vjollca Celo,Afrim Cela,Shane Cela dhe Ruhi Celo
Njoftim me shpallje per shtetasen Lorena Puto 26-09-2019
Njoftim me shpallje per shtetasen Lorena Puto
Njoftim me shpallje per shtetasit Kushulla Ifandi etj. 26-09-2019
Njoftim me shpallje per shtetasit Kushulla Ifandi dhe Alqi Ifandi
Njoftim me shpallje per shtetasen Kristina Bufi 26-09-2019
Njoftim me shpallje per shtetasen Kristina Bufi
Njoftim me shpallje per shtetasit Katerina Mavro etj. 26-09-2019
Njoftim me shpallje per shtetasit Katerina Mavro,Rodhalia Mavro,Jorjia Mavro,Nafsika Mavru,Stavri Mavro dhe Stavro Mavro
Njoftim me shpallje per shtetasin Kasem Xheneti 26-09-2019
Njoftim me shpallje per shtetasin Kasem Xheneti
Njoftim me shpallje per shtetasit Ilia Abeshi etj. 26-09-2019
Njoftim me shpallje per shtetasit Ilia Abeshi, Thanas Abeshi,Lefteria Abeshi,Kostandin Abeshi