Titulli Publikuar më Veprime
NJOFTIM PER NDARJEN E TRUPAVE GJYKUES PER VITIN 2016
Që nga data 11.01.2016 e ne vazhdim deri në një urdhër të dytë, për shkak se nuk mund të plotësohen dy trupa gjykues, deri në plotësimin e organikës me gjyqtarë: Shpërndarja e gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë do të bëhet vetëm në trupa gjykues si më poshtë : Trupi gjykues nr.01 1. Gjyqtari Alltun ÇELA 2. Gjyqtarja Ketra BAJRAMI 3. Gjyqtari gjyqtarë i caktuar nga trupi gjykues tjetër. Trupi gjykues nr.2 1.Gjyqtarja Nevrie DUKA 2.Gjyqtari Enkeleda DODA 3.Gjyqtari Sokol PINA Trupi gjykues nr.1, do të plotësohet me gjyqtarë nga trupi gjykues nr.2, nëpërmjet shortit. Në rast se një antarë i trupit gjykues do të ketë pengesë për gjykimin e çështjeve, kryetari i trupit gjykues duhet të bëjë kërkesë me shkrim për zëvendësimin e antëtarit të trupit gjykues tek kryetari e cila duhet të protokollohet në kancelari. Në të gjitha rastet antari i trupit gjykues do të caktohet me short.Në rast se është vetëm një antarë i trupit gjykues që ska pengesë , caktimi do të kryhet me urdhër të kryetarit manualisht.