Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje Publike per efekt njoftimi , Marjana Jaho dhe Rudenc Memaj 27-07-2018
Shpallje Publike per efekt njoftimi , per palet ndergjyqese Marjana Petro Jaho dhe Rudenc Barjam Memaj
Shpallje Publike per efekt njoftimi , Marjana Jaho dhe Rudenc Memaj 27-07-2018
Shpallje Publike per efekt njoftimi , per palet ndergjyqese Marjana Petro Jaho dhe Rudenc Barjam Memaj
Dispozitiv i vendimit me pale A.E.S. kunder Saranda Construction 27-07-2018
Dispozitiv i vendimit me pale A.E.S. kunder Saranda Construction
Shpallje Publike per efekt njoftimi per palen e paditur Gjovalin Zef Martini 27-07-2018
Shpallje Publike per efekt njoftimi per palen e paditur Gjovalin Zef Martini
Shpallje publike per efekt njoftimi per te paditurin Besnik Haxhi Hysi 27-07-2018
Shpallje publike per efekt njoftimi per te paditurin Besnik Haxhi Hysi
Shpallje publike per njoftimin e te pandehurit Armend Sherif Bishani 27-07-2018
Shpallje publike per njoftimin e te pandehurit Armend Sherif Bishani
Shpallje Publike per njoftimin e kallezuesit/viktimes Armando Xhaferi 27-07-2018
Shpallje Publike per njoftimin e kallezuesit/viktimes Armando Xhaferi
Njoftim me shpallje per palen e paditur Aleksander Spiro Qirjazi 27-07-2018
Njoftim me shpallje per palen e paditur Aleksander Spiro Qirjazi
Shpallje: Per njoftimin e personit nen hetim Saimir Hasim Nanaj 25-07-2018
Shpallje: Per njoftimin e personit nen hetim Saimir Hasim Nanaj
Njoftim me shpallje per shtetasin Besim Habazaj 25-07-2018
Njoftim me shpallje per shtetasin Besim Habazaj