Titulli Publikuar më Veprime
Programi i Transparences
Programi i Transparences
Detajimi i fondeve buxhetore 2018 30-05-2019
Detajimi i fondeve buxhetore 2018
Detajimi i fondeve buxhetore 2019 30-05-2019
Detajimi i fondeve buxhetore 2019
Deklarata e Misionit 30-05-2019
Deklarata e Misionit
Projek buxheti afat meësm 2019-2021 30-05-2019
Projek buxheti afat meësm 2019-2021
Projekt buxheti afat mesëm 2018-2020 30-05-2019
Projekt buxheti afat mesëm 2018-2020
Pyetsor vetvlerësimi 2017 30-05-2019
Pyetsor vetvlerësimi 2017
Pyetsor vetëvlerësimi 2018 30-05-2019
Pyetsor vetëvlerësimi 2018
Raporti viti 2017 30-05-2019
Raporti viti 2017
Tabelat e monitorimeve të fondeve buxhetore Jana-Dhjetor 2017 30-05-2019
Tabelat e monitorimeve të fondeve buxhetore Jana-Dhjetor 2017