Koordinatori për të drejtën e informimit

 

Ergi Hado

 

Email: ergi.hado@gjykata.gov.al

 

Adresa: Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë

                 Rruga Onhezmi,Sarande,Shqipëri