Koordinatori për të drejtën e informimit

 

                    Ergi Hado

 

Email: ergi.hado@gjykata.gov.al

Adresa: Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë,Rruga Onhezmi,Godina 69,Sarande,Shqipëri