Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
59101... 309 Penale Themeli Enkeleda Doda 19-11-2018
58317... 307 Penale Themeli Enkeleda Doda 19-11-2018
58345... 114 Kërkesa Penale Ketra Bajrami 19-11-2018
58345... 308 Penale Themeli Ketra Bajrami 19-11-2018
59101... 111 Kërkesa Penale Sokol Pina 15-11-2018
70100... 315 Kërkesa Penale Sokol Pina 15-11-2018
59106... 113 Kërkesa Penale Sokol Pina 15-11-2018
58404... 306 Penale Themeli Ketra Bajrami 15-11-2018
58404... 112 Kërkesa Penale Enkeleda Doda 15-11-2018
58320... 303 Penale Themeli Nevrie Duka 13-11-2018