Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
53101... 106 Penale Themeli Enkeleda Doda Prokuroria Sarande 17-04-2018
71002... 118 Kërkesa Penale Nevrie Duka Prokuroria Sarande 16-04-2018
53103... 33 Kërkesa Penale Nevrie Duka Aleksandros Mihail ... 16-04-2018
60001... 31 Masa Sigurimi Enkeleda Doda Prokuroria Sarande 15-04-2018 23-2018-627 15-04-2018
60005... 118 Kërkesa Penale Alltun Cela Prokuroria Sarande 14-04-2018
61005... 30 Masa Sigurimi Enkeleda Doda Prokuroria Sarande 13-04-2018 23-2018-625 14-04-2018
70101... 117 Kërkesa Penale Enkeleda Doda Illka 12-04-2018
58344... 105 Penale Themeli Sokol Pina Agron Prokuroria Sa... 12-04-2018
61009... 58 Kërkesa Penale Alltun Cela Prokuroria Sarande 10-04-2018
70100... 97 Kërkesa Penale Enkeleda Doda Prokuroria Sarande 10-04-2018