Title Published on Actions
RREGULLORE PËR KOMUNIKIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR ME MEDIAN 21/12/2020
RREGULLORE PËR KOMUNIKIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR ME MEDIAN
PLANI STRATEGJIK I KOMUNIKIMIT PËR SISTEMIN GJYQËSOR 21/12/2020
Njoftim per vend te lire pune per pozicionin K/Degës së Buxhetit 15/10/2020
Gjykata e Rrethit Gjyqesor Puke shpall 1 ( nje) vend te lire pune ne pozicionin : K/Deges se Buxhetit