Titulli Publikuar më Veprime
RREGULLORE PËR KOMUNIKIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR ME MEDIAN 21-12-2020
RREGULLORE PËR KOMUNIKIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR ME MEDIAN
PLANI STRATEGJIK I KOMUNIKIMIT PËR SISTEMIN GJYQËSOR 21-12-2020
Njoftim per vend te lire pune per pozicionin K/Degës së Buxhetit 15-10-2020
Gjykata e Rrethit Gjyqesor Puke shpall 1 ( nje) vend te lire pune ne pozicionin : K/Deges se Buxhetit