Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
71110... 35 Penale Themeli Flutura Hoxha Admir Prokuroria R... 31-07-2017
53811... 36 Penale Themeli Izet Kadana Prokuroria Rrethit ... 31-07-2017
71001... 13 Kërkesa Penale Flutura Hoxha 31-07-2017
53814... 37 Penale Themeli Gentian Marku Shpetim Prokuroria ... 31-07-2017
53204... 33 Penale Themeli Gentian Marku Prokuroria Rrethit ... 27-07-2017
53809... 31 Penale Themeli Gentian Marku Martin Prokuroria ... 27-07-2017
52900... 30 Penale Themeli Gentian Marku Prokuroria Rrethit ... 27-07-2017
58325... 32 Penale Themeli Izet Kadana Prokuroria Rrethit ... 27-07-2017
58314... 34 Penale Themeli Izet Kadana Prokuroria Rrethit ... 27-07-2017
53811... 29 Penale Themeli Gentian Marku Jetmond Prokuroria ... 24-07-2017