Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
61005... 11 Masa Sigurimi Flutura Hoxha Prokuroria Rrethit ... 24-04-2019 52-2019-234 25-04-2019
61005... 10 Masa Sigurimi Besmir Stroka Prokuroria Rrethit ... 16-04-2019 52-2019-204 18-04-2019
52105... 36 Kërkesa Penale Besmir Stroka Leke Elidon Prokur... 25-03-2019
52307... 3 Kërkesa Me Të Dëmtuar Akuzues Flutura Hoxha Drande 13-03-2019
59106... 14 Penale Themeli Sokol Shehu Pal Prokuroria Rre... 28-02-2019
58345... 15 Penale Themeli Flutura Hoxha Çlirim Prokuroria ... 28-02-2019
80001... 30 Kërkesa Penale Besmir Stroka Altin 25-02-2019 52-2019-151 09-04-2019
53200... 13 Penale Themeli Besmir Stroka Prokuroria Rrethit ... 22-02-2019
71001... 29 Kërkesa Penale Besmir Stroka Fluturim 15-02-2019 52-2019-141 15-03-2019
80003... 28 Kërkesa Penale Flutura Hoxha Zamir Zamir 14-02-2019 52-2019-142 17-03-2019