Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
53301... 38 Penale Themeli Izet Kadana Vladimir Prokuroria... 13-06-2018
61005... 9 Masa Sigurimi Flutura Hoxha Prokuroria Rrethit ... 12-06-2018 52-2018-320 13-06-2018
61005... 8 Masa Sigurimi Flutura Hoxha Prokuroria Rrethit ... 05-06-2018 52-2018-315 08-06-2018
60004... 54 Kërkesa Penale Izet Kadana Prokuroria Rrethit ... 01-06-2018 52-2018-311 01-06-2018
58315... 53 Kërkesa Penale Gentian Marku Bujar Prokuroria R... 24-05-2018 52-2018-322 21-06-2018
81006... 52 Kërkesa Penale Sokol Shehu 21-05-2018 52-2018-393 05-07-2018
71110... 37 Penale Themeli Izet Kadana Ndrec Prokuroria R... 18-05-2018 52-2018-337 03-07-2018
61005... 7 Masa Sigurimi Izet Kadana Prokuroria Rrethit ... 17-05-2018 52-2018-294 21-05-2018
71010... 48 Kërkesa Penale Izet Kadana Prokuroria Rrethit ... 07-05-2018
58300... 36 Penale Themeli Gentian Marku Prokuroria Rrethit G... 07-05-2018