Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21001... 110 Civile Themeli Izet Kadana Kristian Sonila 02-07-2018
31100... 12 Urdhëra Ekzekutimi Izet Kadana Viktor 02-07-2018 52-2018-391 04-07-2018
21255... 109 Civile Themeli Flutura Hoxha Fiqirete Bashkia Pu... 28-06-2018
31100... 206 Kërkesa Civile Izet Kadana Oshee Sh.A Tirane 28-06-2018
31100... 204 Kërkesa Civile Flutura Hoxha Oshee Sh.A Tirane 28-06-2018
31100... 205 Kërkesa Civile Izet Kadana Oshee Sh.A Tirane 28-06-2018
31100... 207 Kërkesa Civile Flutura Hoxha Oshee Sh.A Tirane 28-06-2018
21234... 108 Civile Themeli Izet Kadana Prende Mirjeta Fat... 28-06-2018
31100... 181 Kërkesa Civile Flutura Hoxha Oshee Sh.A Tirane 27-06-2018
31100... 182 Kërkesa Civile Izet Kadana Oshee Sh.A Tirane 27-06-2018