Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21314... 49 Civile Themeli Flutura Hoxha Mark Bashkia Fushe ... 23-01-2018
21279... 48 Civile Themeli Flutura Hoxha Leze Drejtoria Rajo... 18-01-2018
21248... 47 Civile Themeli Gentian Marku Hatixhe Drejtoria E... 18-01-2018
21001... 42 Civile Themeli Gentian Marku Mirela Agron 15-01-2018
21322... 43 Civile Themeli Gentian Marku Elidon Zyra E Gjend... 15-01-2018 52-2018-76 26-01-2018
21240... 44 Civile Themeli Flutura Hoxha Bashkia Fushe Arres.... 15-01-2018
31100... 5 Kërkesa Civile Flutura Hoxha Oshee Sh.A Tirane 15-01-2018 52-2018-43 24-01-2018
31100... 11 Kërkesa Civile Flutura Hoxha Oshee Sh.A Tirane 15-01-2018 52-2018-62 24-01-2018
31100... 14 Kërkesa Civile Izet Kadana Oshee Sh.A Tirane 15-01-2018 52-2018-42 24-01-2018
31100... 16 Kërkesa Civile Gentian Marku Oshee Sh.A Tirane 15-01-2018 52-2018-27 24-01-2018