Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
31100... 23 Urdhëra Ekzekutimi Izet Kadana Micro Credit Albhani... 10-09-2018 52-2018-468 12-09-2018
31100... 24 Urdhëra Ekzekutimi Flutura Hoxha Micro Credit Albania... 10-09-2018
31100... 26 Urdhëra Ekzekutimi Izet Kadana Micro Credit Albania... 10-09-2018 52-2018-469 12-09-2018
31100... 27 Urdhëra Ekzekutimi Flutura Hoxha Micro Credit Albania... 10-09-2018
21001... 126 Civile Themeli Izet Kadana Silvana Kristian 10-09-2018
31100... 28 Urdhëra Ekzekutimi Izet Kadana Micro Credit Albania... 10-09-2018 52-2018-470 12-09-2018
31100... 25 Urdhëra Ekzekutimi Flutura Hoxha Micro Credit Albania... 10-09-2018
21001... 127 Civile Themeli Flutura Hoxha Tonin Armonda 10-09-2018
90101... 216 Kërkesa Civile Izet Kadana Anton 10-09-2018
21246... 123 Civile Themeli Izet Kadana Ali Blerim Avokatu... 06-09-2018