Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21235... 53 Civile Themeli Flutura Hoxha ***** 01-03-2021
21001... 54 Civile Themeli Flutura Hoxha ***** 01-03-2021
31100... 11 Urdhëra Ekzekutimi Amarilda Sulaj ***** 27-02-2021
31100... 10 Urdhëra Ekzekutimi Flutura Hoxha ***** 27-02-2021
12003... 52 Civile Themeli Amarilda Sulaj ***** 27-02-2021
21282... 51 Civile Themeli Amarilda Sulaj ***** 25-02-2021
90109... 49 Civile Themeli Amarilda Sulaj ***** 23-02-2021
21007... 48 Civile Themeli Flutura Hoxha ***** 18-02-2021
90108... 10 Kërkesa Civile Flutura Hoxha ***** 15-02-2021 16-02-2021
31100... 7 Urdhëra Ekzekutimi Amarilda Sulaj ***** 15-02-2021