Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
31100... 419 Urdhëra Ekzekutimi Flutura Hoxha Oshee Sh.A Tirane 21-11-2019
31100... 424 Urdhëra Ekzekutimi Flutura Hoxha Oshee Sh.A Tirane 21-11-2019
31100... 425 Urdhëra Ekzekutimi Amarilda Sulaj Oshee Sh.A Tirane 21-11-2019
31100... 431 Urdhëra Ekzekutimi Amarilda Sulaj Oshee Sh.A Tirane 21-11-2019
11232... 146 Civile Themeli Amarilda Sulaj Gezim Avokatura E ... 21-11-2019
31100... 437 Urdhëra Ekzekutimi Amarilda Sulaj Oshee Sha Tirane 21-11-2019
31100... 439 Urdhëra Ekzekutimi Amarilda Sulaj Oshee Sha Tirane 21-11-2019
31100... 411 Urdhëra Ekzekutimi Amarilda Sulaj Oshee Sh.A Tirane 21-11-2019
31100... 416 Urdhëra Ekzekutimi Flutura Hoxha Oshee Sh.A Tirane 21-11-2019
31100... 417 Urdhëra Ekzekutimi Amarilda Sulaj Oshee Sh.A Tirane 21-11-2019