Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21250... 92 Civile Themeli Amarilda Sulaj Françesk Zyra E Gje... 03-12-2020
21001... 91 Civile Themeli Amarilda Sulaj Vitor Mirjeta 23-11-2020
21250... 29 Kërkesa Civile Flutura Hoxha Nushe Drejtoria Raj... 19-11-2020
31100... 48 Urdhëra Ekzekutimi Flutura Hoxha Agrokredit Sh.A 19-11-2020
31100... 33 Urdhëra Ekzekutimi Amarilda Sulaj Micro Credit Albania... 13-11-2020
31100... 37 Urdhëra Ekzekutimi Flutura Hoxha Micro Credit Albania... 13-11-2020
31100... 28 Kërkesa Civile Amarilda Sulaj Micro Credit Albania... 13-11-2020
31100... 38 Urdhëra Ekzekutimi Amarilda Sulaj Micro Credit Albania... 13-11-2020
31100... 40 Urdhëra Ekzekutimi Amarilda Sulaj Micro Credit Albania... 13-11-2020
31100... 44 Urdhëra Ekzekutimi Amarilda Sulaj Kredo Finance Sh.P.K... 13-11-2020