Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje NR.00363-459 Regj.Them. 2018.07.31 Shoqeria “ AGE” shpk, 31-07-2018
Shpallje Nr. 00042-238 Prot. 2018.07.30 Etleva Poçka 31-07-2018
Shpallje Nr. 175/00769-702 Prot. 2018.07.30 Miranda Biba 31-07-2018
Shpallje nr.00092-279 regj 2018.07.26 Gentian Shaho; Arvena Shaho (Shahini) 26-07-2018
Shpallje NR.00182-209 Regj.Them. 2018.07.26 Shefikat Mazelli 26-07-2018
Shpallje Nr. 61/00309-422 Prot. 2018.07.24 Xhesi 05 24-07-2018
Shpallje Nr. 00078-268 Prot. 2018.07.24 Njazi (Nasi) Cane 24-07-2018
Shpallje Nr. 00209-356 Prot. 2018.07.18 (civile)(bashki) steme Florenca Spirollari 18-07-2018
Shpallje Nr.61/00309-422 Prot. 2018.07.18 Xhesi 05 18-07-2018
Shpallje Nr. 00145-179 Prot. 2018.07.13 Erion Cipi 13-07-2018