Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje Nr.00009-191 Prot.PADITES:Adriatik Novaku I PADITUR: BKT sha 31-07-2019
Shpallje Nr.89/00413-492 ProtP:Sherbimi Permbarimor FS I PADIR:Rexhep Jonus Alla, Luan Jonus Alla 31-07-2019
Shpallje nr.00315 – 402 regj KERKUESE: Blerina Mimini PERSON I TRETE: Taulant Mimini 31-07-2019
Shpallje Nr.00027-5 Prot. PADITES: Majlinda Naste I PADITUR: Elvira Tasellari 31-07-2019
Shpallje NR.00355-298 Regj. Them. 24-07-2019
Shpallje NR. 00142-278 AKTI PADITES: Hekuran Shuli E PADITUR : Aurela Rushit 22-07-2019
Shpallje Nr.00009-191 Prot PADITES:Adriatik Novaku I PADITUR: BKT sha 22-07-2019
Shpallje NR.00278-379 REGJ.THEM. PADITES/E: Elisabeta Banollari I/E PADITUR: Artur Banollari 16-07-2019
Shpallje Nr.90/00414-493 Prot PADITES:Sherbimi Permbarimor FS I PADITUR:Rexhep Jonus Alla 10-07-2019
Shpallje NR.00293-240 Regj.Them. Robert Bosh 10-07-2019