Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje Nr.00486-142 Prot. Plotesim Vendimi Engjellush Çeliku 16-01-2019
Shpallje nr.174/00619-625 regj Sazan Selmani I PADITUR:Djimo Zisi (deklarate mbrojtese) 16-01-2019
Shpallje Nr.00088-278 Prot. Njohje pronar Civile Verxhil Petraq Mile 2019.01.16 16-01-2019
Shpallje Nr.00088-278 Prot. Njohje pronar Civile Llazi Mile 2019.01.16 16-01-2019
Shpallje Nr.00433-507 Prot. Civile Remzi Cela 2019.10.16 16-01-2019
Shpallje Nr.67/00403-498 Prot. Civile Alketa Shuli 2019.01.16 16-01-2019
Shpallje NR.83/00418 -497 Panajot Dhimitri. 2019.01.11 11-01-2019
Shpallje NR.83/00418 -497 Petro Dhimitri 2019.01.11 11-01-2019
Shpallje NR.83/00418 -497 Thanas Tori 2018.01.11 11-01-2019
Shpallje NR.83/00418 -497 Eriketa Tori 2018.01.11 11-01-2019