Titulli Publikuar më Veprime
SH P A LL J E NR. 00031-95 AKTI 22-02-2018
çështja civile me Nr. 156-60, date 08.02.2018 22-02-2018
Ceshtja civile nr.198/00797-726 regj. them., 22-02-2018
Ceshtja civile nr.00015-216 regj. them. 22-02-2018
THIRRJE PËR GJYKIM Z.Hekuran Capo 16-02-2018
SHKRESE Nr.50/00333-189 prot. 16-02-2018
SHKRESE Nr.50/00333-189 prot. 16-02-2018
Ceshtja civile me nr. 86/00264-351 regj. them. 2018.02.06 14-02-2018
Ceshtja civile me nr. 86/00264-351 regj. them 14-02-2018
Shpallje vendimi Nr. 64/00340-447 Prot. 13-02-2018