Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje nr.00171-295 regj. PADITE Shoq “Micro Credit Albania” sh.a. I PADIT: Shoq “RIVE’S” sh.p 10-10-2019
Shpallje Nr.00247-352 Prot.PADITES:Shoqeria Permbarimore 616/A shpk I PADITUR: Lindor Hamza 10-10-2019
Shpallje nr.00332-412 regj. PADITES/E: Kimete Syngjellari I/E PADITUR: Lorenc Syngjellari 10-10-2019
Shpallje Nr.00022-200 Prot. PADITES:Elvira guce (Toska) I PADITUR: Jetmir Guce 10-10-2019
Shpallje Nr.00315-402 Prot. KERKUES:Blerina Xhydollari P.TRETE: Taulant Mimini 04-10-2019
Shpallje Nr.00035-208 Prot.PADITES:Fillareta Kola (Tona) etj... I PADITUR:Mirela Tona 30-09-2019
Shpallje Nr.00443-516 Prot.PADITES:Sherbimi Permbarimor FS shpk I PADITUR:Engjell Lickollari etj... 23-09-2019
Shpallje Nr.00168-293 Prot.PADITES:Leonora Laraku Te PADITUR:Bujar Panci 23-09-2019
Shpallje nr.00209-321 regjPA: Qamil Likollari, Zelija Likollari TE PA: SelajdinLikollari,Mikel Selko 23-09-2019
Shpallje Nr....00601-573 Prot.PADITES /I KUNDERPADITURPanajot Balliu Te /KUNDERPADITES: Sami Sallaku 23-09-2019