Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje nr.00092-279 regj Gentian Shaho -Arvena Shaho 2018.10.16 18-10-2018
Shpallje Nr. 00325-433 Prot. (Bashki)steme Gentian Agushi 2018.10.16 18-10-2018
Shpallje Nr. 00325-433 Prot. (Bashki)steme Gentian Agushi 2018.10.16 18-10-2018
Shpallje Nr.00399-117 Prot. (Bashki)steme Julizar Jemali 2018.10.16 18-10-2018
Shpallje NR.00363-459 Regj.Them. Shoqeria SULO shpk, 2018.10.15 15-10-2018
Shpallje NR.00363-459 Regj.Them. Shoqeria “ AGE” shpk, 2018.10.15 15-10-2018
Shpallje Nr. 00439-511 Prot. Çlirim Kuqo 2018.10.15 15-10-2018
Shpallje Nr. 00439-511 Prot. Çlirim Kuqo 2018.10.12 12-10-2018
Shpallje Nr. 00284-78 Prot. (bashki)steme Lindor Hamza 2018.10.08 08-10-2018
Shpallje Nr. 00351-453 Prot. (Bashki)steme Valmir Karaj 2018.10.08 08-10-2018