Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje Nr. 00124-74 Prot KËRKUES:Prokuroria Po I PANDEHURKujtim Alla VIKTIMGezim Alla 12-12-2019
Shpallje nr.00332-412 regj. PADITES/E: Kimete Syngjellari I/E PADITUR: Lorenc Syngjellari 06-12-2019
Shpallje NR.00361-430 REGJ.THEM. PADITES/E: Olgert Agolli I/E PADITUR: Ergesa Agolli 06-12-2019
Shpallje Lorenc Vance 2019.12.05 05-12-2019
Shpallje Ruzhdi Kuqo 2019.12.05 05-12-2019
Shpallje Herman Vance - Shpresa Tasellari 2019.12.05 05-12-2019
Shpallje 2019.12.05 Guri Kuqo -Floresha Hoxhallari 05-12-2019
Shpallje NR.00171-295 RE. PA: Shoqeria “Micro Credit Albania” sh.a. I PAShoqeria “RIVE’S” sh.p.k. 04-12-2019
Shpallje NR.00436-485 REGJ.THEM PADITESA: Nezhdet Mukollari, etj TE PADITUR: Gurije File 04-12-2019
Shpallje Nr.187/00640-641 Prot.PADITESSherbimi Permbarimor FS shpk I PADITUR:Edmond Rexhollari 04-12-2019