Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
58345... 795/196 Penale Themeli Liradin Lila Prokuroria Pogradec ... 22-09-2014
53101... 796/195 Penale Themeli Niko Rapi Prokuroria Pogradec ... 22-09-2014 43-2015-84 27-01-2015
52307... 753/194 Kërkesa Me Të Dëmtuar Akuzues Liradin Lila Syrja 19-09-2014 43-2014-857 28-10-2014
52902... 167/193 Kërkesa Penale Luljeta Kolonja Ilir Prokuroria Pog... 12-09-2014 43-2015-143 16-02-2015
52810... 752/192 Kërkesa Me Të Dëmtuar Akuzues Liradin Lila Vergjinush Prokuror... 12-09-2014 43-2014-736 27-11-2014
52307... 749 Kërkesa Me Të Dëmtuar Akuzues Luljeta Kolonja Vergjinush 10-09-2014 43-2015-141 13-02-2015
52307... 751/191 Kërkesa Me Të Dëmtuar Akuzues Liradin Lila Isilda Prokuroria P... 10-09-2014 43-2014-708 20-11-2014
52902... 748/190 Kërkesa Me Të Dëmtuar Akuzues Niko Rapi Lulezime 10-09-2014 43-2014-754 03-12-2014
52307... 750/188 Kërkesa Me Të Dëmtuar Akuzues Liradin Lila Pajtim Zhaneta 10-09-2014 43-2014-747 02-12-2014
52307... 746/187 Kërkesa Me Të Dëmtuar Akuzues Luljeta Kolonja Mendar Prokuroria P... 05-09-2014 43-2014-690 23-09-2014