Number Act number Reg description Judge Name Parties Registered date Decision number Decision date Actions
21238... 189 Civile Themeli Dritan Hasani Gezim Shoqeria Sken... 11/10/2019
11102... 79 Kërkesa Civile Dritan Hasani Isuf Njesia Adminis... 09/10/2019
11101... 80 Kërkesa Civile Dritan Hasani Naim Bashkia Kelcyr... 09/10/2019
21334... 184 Civile Themeli Yrfet Shkreli Liri Drejtoria Rajo... 07/10/2019
21266... 183 Civile Themeli Dritan Hasani Parashqevi Drejtori... 02/10/2019
11233... 31 Urdhëra Ekzekutimi Dritan Hasani Shoqeria "Messer Alb... 02/10/2019 22-2019-356 03/10/2019
11101... 78 Kërkesa Civile Yrfet Shkreli Shpetim Drejtoria R... 02/10/2019
11101... 77 Kërkesa Civile Dritan Hasani Drejtoria Rajonale S... 01/10/2019
21246... 182 Civile Themeli Dritan Hasani Mete Agjensia E Tra... 30/09/2019
12009... 76 Kërkesa Civile Yrfet Shkreli Reljan 27/09/2019