Titulli Publikuar më Veprime
Lidhja Nr 1
Lidhja Nr 1
Lidhja Nr 3 Kerkesa
Lidhja Nr 3
Lista organigrama e Gjykates
Lista organigrames se gjykates.
Regjistri i kerkesave per trasparencen
Regjistri per trasparencen
Regjistri i programit te Trasparences
Regjistri i trasparences.
Regjistri i trasparences
Regjistri i trasparences
Rregjistri i kerkesave per informacion 06-12-2017
Regjistri i kerkesave per informacion.
Pasqyra e detajuar e Buxhetit Viti 2017. 01-03-2018
Pasqyra e detajuar e Buxhetit Viti 2017.
Regjistri i Trasparences(Lidhja2). 06-03-2018
Regjistri i Trasparences(Lidhja2).
Rregjistri i Trasparences se Kerkesave. 20-06-2018
Rregjistri i Trasparences se Kerkesave.