Titulli Publikuar më Veprime
Lidhja Nr 1
Lidhja Nr 1
Lidhja Nr 3 Kerkesa
Lidhja Nr 3
Lista organigrama e Gjykates
Lista organigrames se gjykates.
Regjistri i kerkesave per trasparencen
Regjistri per trasparencen
Regjistri i programit te Trasparences
Regjistri i trasparences.
Regjistri i trasparences
Regjistri i trasparences
Rregjistri i kerkesave per informacion 06-12-2017
Regjistri i kerkesave per informacion.